Dünyamızda enerji ; elde edilişi ve maliyetleri sebebiyle, geçmişte olduğu gibi günümüzde de çok önemli olmakta ve geçen zaman içerisinde daha da önemli hale gelmektedir.
İnsanın günlük yaşamında tüketilen enerjinin çok büyük bölümü de , konfsağlamak için zorunlu olan ısınma ve soğuma gereksinimi için harcanan enerjidir.

Bu derece değerli olan enerjiyi en verimli şekilde ve mümkün olduğunca az tüketmek , alternatif enerji kaynaklarını kullanarak tükenmekte olan enerji türlerini koruyabilmek gerekmektedir.


Bunun yapılabilmesi için de ilk olarak kullanım amacına en uygun ve belirtilen kriterleri ön planda tutan projelerin tasarlanması ve hayata geçirilmesi ile gerçekleşebilir.
ÖCEN Mühendislik Ltd. Şti. bugüne kadar gerçekleştirdiği projelerde bu bakış açısını daima ön planda tutmuştur.


Gelişen teknolojilere uygun sistemlerin doğru ve eksiksiz şekilde tasarlanması ve uygulamaya geçirilmesi ile de bu konuya gösterilen hassasiyet kanıtlanmıştır.